SAC Gallery | SAC Conservation Lab
12504
post-template-default,single,single-post,postid-12504,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

SAC Conservation Lab

ผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาจากวัสดุต่างๆ มีแนวโน้มที่จะชำรุดเสื่อมสภาพ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัววัสดุเอง และจากการกระทำของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนชื้น มีปัจจัยที่เร่งให้กระบวนการเสื่อมสภาพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 40-50 ปีมานี้ บุคลากรด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม ใช้ความรู้หลายๆ สาขาร่วมกันทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะเพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหาสาเหตุที่ทำให้วัสดุต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและหาวิธีชะลอหรือหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ได้ข้อเสนอแนะว่าควรป้องกันการเสื่อมสภาพด้วยการเพิ่มความระมัดระวังในการจับต้อง เคลื่อนย้าย ขนส่ง จัดแสดงและจัดเก็บในคลัง
.
การควบคุมสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการยืดอายุของศิลปวัตถุเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากความร้อน ความชื้น แสงสว่าง ก๊าซ ฝุ่นละออง แมลง และรา แต่สิ่งที่จะช่วยปกป้องศิลปวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง แฟ้ม กล่อง ลัง และตู้ ชั้น ลิ้นชัก การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการทำบรรจุภัณฑ์ นอกจากจะทำให้ศิลปวัตถุถูกห้อมล้อมด้วยวัสดุที่ปราศจากกรด ด่าง ไอระเหย และสารเคมีต่างๆ ซึ่งป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้ว ยังสามารถช่วยทำให้อุณหภูมิและความชื้นรอบๆ ศิลปวัตถุอยู่ในระดับที่เหมาะสม และคงที่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันฝุ่นละออง ก๊าซ แสงสว่างแมลงและรา
.
ข้อดีอีกประการหนึ่งของการบรรจุศิลปวัตถุภายในบรรจุภัณฑ์ คือ ช่วยประคอง พยุง รองรับน้ำหนักของศิลปวัตถุ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบิดเบี้ยว โค้งงอ แอ่น ยับย่น ฉีกขาด ฯลฯ รวมทั้งสามารถประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บโดยสามารถวางซ้อนกันได้ การเลือกใช้วัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิดและเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศแต่ละแห่งจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ

 


และถ้าหากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษา
เรื่องเก็บรักษางานสะสมของคุณ
สามารถปรึกษาเราได้ที่
“SAC Conservation Lab”
.
บริการด้านการอนุรักษ์และซ่อมแซมศิลปะวัตถุโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ ให้บริการทั้งทางด้านการปรึกษาแนวทางและบริการด้านการอนุรักษ์
.
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://issuu.com/sacban…/docs/conservation_lab_online__1_
.
ติดต่อขอรับบริการและสอบถามได้ที่:
โทร. 02 258 5580
อีเมล patcharaporn@sac.gallery
Line Official @sacbangkok
.