Exhibitions TH Archives | SAC Gallery
162
archive,category,category-exhibitions-th,category-162,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

เอส เอ ซี แกลเลอรี เสนอ   Land Form: ภูมิลักษณ์ คิวเรท โดย ชล เจนประภาพันธ์ และ ภัทฐิชา ฐิติธรรมาภรณ์   โดยศิลปินAkira Ishiguro เล็ก เกียรติศิริขจร ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์    ณ ชั้น 1 อาคารหอศิลป์ เอส เอ ซี แกลเลอรี 9 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2564   #SACLandForm   ___________________________________________   รอยต่อแห่งความเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสมัย ‘แอนโทรโปซีน’ (Anthropocene) และข้อถกเถียงอย่างกว้างขวางถึงความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ลายเซ็นจากพฤติกรรมของมนุษย์เป็นหลักฐานสำคัญแห่งยุคสมัยจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงโลกาภิวัฒน์ ซึ่งสร้างบันทึกทางประวัติศาสตร์ผ่านชั้นหิน สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วในช่วง 200 กว่าปีที่ผ่านมานี้  มนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เมื่อเปรียบกับมาตรธรณีกาล แต่การกระทำของมนุษย์ได้สร้างผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงหน้าตาของชั้นหินไป ก่อให้เกิดภูมิลักษณ์ที่เชื่อมโยงกลับไปถึงแร่ธาตุที่มนุษย์ทิ้งไว้และกระบวนการทางเวลา นำไปสู่ข้อถกเถียงต่างๆ ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตการณ์อันเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่มนุษย์มีส่วนสำคัญในการเร่งปฏิกิริยาต่างๆ ให้เกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด นิทรรศการ “Land Form: ภูมิลักษณ์” ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอเรื่องเล่าทางภูมิทัศน์ผ่านภาพแสดงในมุมมองทางศิลปะ ที่เชื่อมโยงเข้าหากันด้วยรูปทรง เส้นสาย...

  เอส เอ ซี แกลเลอรี เสนอ   Monster (คน สัตว์ สิ่งของ) คิวเรท โดย ชล เจนประภาพันธ์ และ ภัทฐิชา ฐิติธรรมาภรณ์   โดยศิลปินAof Smith three กิติคุณ หมั่นกิจ คมกฤษ เทพเทียน ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ ปรียวิศว์ นิลจุลกะ ราช บุนนาค วิภู ศรีวิลาศ    ณ ชั้น 2 อาคารหอศิลป์ เอส เอ ซี แกลเลอรี 16 พฤศจิกายน 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีเปิด: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:00 น. #SACMonster   ___________________________________________  Monster คือนิทรรศการสำรวจเรื่องเล่าอันพิสดารที่ซ้อนทับอยู่ในภาพของสัตว์ มนุษย์ และความเป็นวัตถุ เพื่อนำเสนอความขัดแย้งภายในร่างกายและสังคม ทุกเรื่องราวของความรัก โลภ โกรธ หลง...

  เอส เอ ซี แกลเลอรี ภูมิใจเสนอ   A Disproportionate Burden คิวเรท โดย หลินเจี่ย โจ่ว   โดยพิชัย พงศาเสาวภาคย์    ณ ชั้น 3 อาคารหอศิลป์ เอส เอ ซี แกลเลอรี  7 สิงหาคม - 22 ตุลาคม 2564พิธีเปิดนิทรรศการ: 7 สิงหาคม 2564, 13:00-18:00 น.   #SACPichai   จากการที่คนทำงานจำนวนมากกว่า 30% อยู่ในภาคเกษตรกรรม ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการเกษตร การเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้เรือกสวนไร่นาต้องผ่านการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อการพัฒนาให้ทันสมัย มีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการผลผลิตของตลาดโลก เกษตรกรในประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวตามความต้องการของตลาดที่ต้องการปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณการผลิต โดยไม่ใช่แค่ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพียงเท่านั้น ยังมีการนำสารเคมีในการเกษตรมาใช้ในปริมาณที่มากขึ้น ในแต่ละทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีปริมาณการนำเข้าและใช้งานยาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาทำให้การใช้ยาฆ่าแมลงเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การใช้สารเคมีเหล่านี้ในปริมาณมากเกินไปและรวมไปถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกร ครอบครัวของพวกเขา และยังรวมไปถึงประชาชนคนทั่วไปที่เป็นผู้บริโภค  [vc_single_image image="14058" img_size="full" add_caption="yes"...

  เอส เอ ซี แกลเลอรี ภูมิใจเสนอ   นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument คิวเรท โดย ชล เจนประภาพันธ์   โดยวิทวัส ทองเขียว    ณ ชั้น 1-2 อาคารหอศิลป์ เอส เอ ซี แกลเลอรี 22 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2564พิธีเปิดนิทรรศการ: 24 มิถุนายน 2564, 13:00-18:00 น.   #SACWittawat   “...

  เอส เอ ซี แกลเลอรี ร่วมกับ โรงแรม โรสวูด กรุงเทพฯ เสนอ   I'll be back นิทรรศการเดี่ยว โดยปรียวิศว์ นิลจุลกะ    ณ บริเวณ Art Connection ชั้น 3 (บีทีเอส เพลินจิต ทางออก 1) โรงแรม โรสวูด กรุงเทพฯ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564   #SACPreyawit   ___________________________________________  ปรียวิศว์ นิลจุลกะ นับเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีเส้นทางในวงการศิลปะร่วมสมัยจนได้ระยะของความเข้มข้นทางความคิดและทักษะ จากการใช้ชีวิตและเฝ้ามองสังคม ในวันนี้ ปรียวิศว์ ได้กลับมาตั้งคำถามจากสิ่งใกล้ตัวและพบว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่น่าค้นหา และเต็มไปด้วยคำถามมากมายที่ยังรอการค้นพบ โดยเฉพาะความตายที่ยังเป็นพื้นที่ปริศนา จากการเฝ้าสังเกตสถานการณ์ของการเสียชีวิตที่ไม่ปกติในสังคมโลกปัจจุบัน ทำให้เขาได้กลับมาขบคิดถึงชีวิตของตัวเองทั้งวิธี และสถานการณ์ของการตายในแบบที่จิตรกรรมจะสามารถจัดวางสถานการณ์เหล่านี้ให้ผู้ชมได้ร่วมพจญภัยไปกับศิลปินอย่างสนุกสนานด้วยอารมณ์ขันร้ายๆ พร้อมกับการแลกเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความตายไปพร้อมๆ กัน  [vc_single_image image="13766" img_size="full" add_caption="yes" alignment="center"...

  เอส เอ ซี แกลเลอรี เสนอ   The Place of Memories จากโครงการ Start! Art Curator คิวเรท โดย ภัทฐิชา ฐิติธรรมาภรณ์   โดยศิลปินทิวไพร บัวลอย ธณวัฒน์ นุ่มเจริญ วัชรนนท์ สินวราวัฒน์    ณ ชั้น 3 อาคารหอศิลป์ เอส เอ ซี แกลเลอรี 24 เมษายน - 12 มิถุนายน 2564 พิธีเปิด: 30 เมษายน 2564 เวลา 18:00 น.   #SACAcademy #StartArtCurator   ___________________________________________   [vc_single_image image="13582" img_size="full" add_caption="yes" alignment="center" qode_css_animation=""] Tewprai Bualoi, Untitled (132 QR Codes), 2019, 132...

ในภาวะปัจจุบันที่เราต้องแบกรับความกดดันจากหลากหลายทิศทาง คุณจะจัดการกับสภาพจิตใจของคุณอย่างไร ?...

  เอส เอ ซี แกลเลอรี ร่วมกับ โรเนวา อาร์ท โปรเจ็ค และ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย   ภูมิใจเสนอ   Hold on to That Paper Again โดยทาชิ บราวน์เอน    ณ ชั้น 1 อาคารหอศิลป์ เอส เอ ซี แกลเลอรี 8 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2564 พิธีเปิด: 23 เมษายน 2564 เวลา 18:00 น.   #SACTashi   SAC Gallery และ Ronewa Art Projects และ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ภูมิใจเสนอ “Hold on to...

เป็นนิทรรศการที่ต้องการเสนอท่าทีใหม่ๆ ให้กับงานนามธรรม ด้วยรหัสภาษาของพู่กัน...

“Herspective” บอกเล่าเรื่องราวทาง ‘spective’ ของพวก ‘เธอ’ 4 คน ผ่านมุมมองของ ‘ธรรมชาติ’ ในฝีมือที่แตกต่างแต่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง...