SAC Gallery | Art Cart 03: Form Dee - Deform
13830
post-template-default,single,single-post,postid-13830,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Art Cart 03: Form Dee – Deform

by Hom Nguyen, A Dou, Zhang Wei, อคราส พรขจรกิจกุล, สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา, ณภัทร สินไตรรัตน์, จิรัชยา พริบไหว, ธนธร สรรพกิจจำนง, Ho Hao, ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ, กรรณชลี งามดำรงค์, ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฎ์, วีระพงศ์ แสนสมพร, three, อ้อ สุทธิประภา, วิภู ศรีวิลาส, อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล

 

หลายครั้งเมื่อมนุษย์อยู่ต่อหน้าวัตถุหรือสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ว่าสิ่งที่กำลังมองเห็นนั้นคืออะไร? บางคราวสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการอธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่เรากำลังมองเห็นว่าเป็นแบบไหน อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง เส้น รูปทรง สี หรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่ได้รับจากการมองสิ่งนั้น แล้วนำสิ่งที่เราเห็นไปเทียบเคียงกับประสบการณ์การรับรู้ของเราที่เคยมีมา ก่อนจะอธิบายไปว่าสิ่งที่เราพิจารณาอยู่คล้ายคลึงกับสิ่งใด โดยหวังว่าสิ่งที่เรายกมากล่าวเทียบนั้นจะเป็นที่รู้จักและเข้าใจได้โดยทั่วไป

 

ในขณะที่งานศิลปะร่วมสมัย สุนทรียภาพเป็นสิ่งที่ได้มาจากความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นรูปทรงในงานศิลปะนั้นมีพัฒนาการมาอย่างตลอดในช่วงเวลานับร้อยปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการลดทอน การผสานรูปทรง ดัดแปลง เปลี่ยนรูปร่าง เพื่อถ่ายทอดจินตนาการและความคิดของศิลปิน ซึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์นี้ได้ท้าทายผู้ชมงฝานศิลปะเป็นอย่างยิ่งในการตีความ การพยายามทำความเข้าใจ รับรู้สารที่ศิลปินต้องการสื่อ ดังนี้ สำหรับศิลปะแล้ว การถูกทำลายให้เสียรูป บิดเบี้ยวไปจากเดิม กลับกลายเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสื่อสาร ดูราวกับว่าการสื่อสารทางศิลปะจำเป็นต้องมีการดัดแปลง รื้อ ทำลาย และนำมาจัดให้เป็นระบบใหม่ภายใต้นิยามของการสร้างสรรค์

 

Project Art Cart 03: Form Dee – Deform เป็นการนำผลงานจากศิลปิน 19 ท่าน ที่หยิบยกการ Deform สิ่งต่างๆมานำเสนอในผ่านผลงานศิลปะโดยใช้วิธีการสื่อสารที่ต่างกัน ไม่เพียงผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นชิ้นงานเท่านั้น แต่รวมถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดเป็นงานชิ้นนั้นๆ ยังมีการตั้งคำถามที่น่าสนใจของการรื้อทำลายให้กลายจากสิ่งหนึ่งไปสู่การเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ให้ผู้ชมได้ตีความผ่านประสบการณ์ และความรู้สึกที่มีต่อผลงานทั้ง 52 ชิ้น

 

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ชั้น 1-3 อาคารแกลเลอรี,  เอส เอ ซี แกลเลอรี กรุงเทพฯ แผนที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@sac.gallery หรือ +662 258 5580 ต่อ 401

#SACARTCART