SAC Gallery | นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument
13796
post-template-default,single,single-post,postid-13796,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument

 

เอส เอ ซี แกลเลอรี

ภูมิใจเสนอ

 

นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument

คิวเรท โดย ชล เจนประภาพันธ์

 

โดย

วิทวัส ทองเขียว

 

 

ณ ชั้น 1-2 อาคารหอศิลป์

เอส เอ ซี แกลเลอรี

22 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2564


พิธีเปิดนิทรรศการ: 24 มิถุนายน 2564, 13:00-18:00 น.

 

#SACWittawat

 

 

“…ความทรงจำเกี่ยวกับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในฐานะวันสำคัญของประชาชนถูกลดทอนและลบลืมหายอย่างต่อเนื่อง การสูญหายของกายภาพแห่งความทรงจำ ชื่อ หมุด อนุสาวรีย์ สถานที่ รวมถึงชีวิตคน ดำเนินไปพร้อมกับความอ่อนแอของประชาธิปไตยในระบบ ในช่วงเวลาแห่งการบังคับให้ผู้คนและความทรงจำลบหายและเงียบงัน การตีแผ่สิ่งที่ถูกทำให้เห็นชัดเกินไป และเปิดเผยสิ่งที่ถูกทำให้มองไม่เห็น เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของวันนี้ให้ยังคงอยู่…”

วิทวัส ทองเขียว, 2020

 

สายันต์อัสดง (Dawn), 2021, Oil on canvas, 112​ x 99 cm

 

วิทวัส ทองเขียว คือหนึ่งในศิลปินที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาธิปไตย เป็นผู้บอกเล่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิกฤตการณ์ของประชาธิปไตยในปัจจุบันด้วยงานจิตรกรรมของเขา เหตุการณ์ที่น่าอึดอัดคับข้องทับถมกันผ่านชั้นสีเพื่อปกปิดและเปิดเผยไปพร้อมๆ กัน วิธีการเล่าเรื่องของวิทวัสคือการจัดวางให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรูปแบบของการอุปลักษณ์ (Metaphor) ลดทอนความซับซ้อนในแบบที่เขาเคยใช้ ในขณะที่ภาษาอันดั้งเดิมของภาพวาดนั้นก็ยังทำงานได้โดยมีนัยยะของการวิจารณ์ที่อาศัยอยู่ในร่างกายของจิตรกรรม

 

อาเพศ (Apocalypse), 2021, Oil on canvas, 112​ x 99 cm

 

การนำภาษาพื้นฐานของศิลปะภาพเหมือนมาใช้ในนิทรรศการครั้งนี้ วิทวัสได้เผยให้เห็นความเรียบง่ายของภาพวาดที่สื่อสารได้ทั้งในทางตรงและทางอ้อม นิทรรศการ นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument คือการนำเสนอมุมมองของศิลปินที่มีต่อสภาวะเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย จากการที่ศิลปินได้เข้าไปใกล้ชิด ร่วมกิจกรรมทางการเมือง และสังเกตการณ์ วิทวัสพบกับความอึดอัดคับข้องต่อโลกทัศน์และแนวคิดกระแสหลักของฝ่ายอำนาจนิยม ความรุนแรงที่กระทำต่อประชาชนโดยอำนาจที่ทั้งมองเห็นและถูกบังคับให้มองไม่เห็น การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิด ไปจนถึงสภาวะอัมพาตทางการรับรู้ ความจริงหนึ่งคือ ศิลปะไม่อาจเลี่ยงความเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ได้ และนิทรรศการนี้สิ่งที่น่าสังเกตคือการยึดโยงภาพทิวทัศน์ ภาพเหมือน และภาพถ่ายเข้ากับประเด็นทางสังคม เพื่อแสดงภาวะของการระเหิด (Sublime) ของความหมายให้กลายเป็นภาษาสื่อสารทางศิลปะร่วมสมัย

 

ราษฎร์​ประสงค์ (Intersection of Wills), 2021, Oil on canvas, 112​ x 99 cm

 

จิตรกรรมสามารถทำงานกับผัสสะของเราได้อย่างรุนแรง จนบางครั้งสามารถทำให้ความหมายเกิดการแตกตัวออกและไปเชื่อมต่อกับประสบการณ์ทางการเมืองที่เราเคยได้รับรู้มา ปะติดปะต่อกันเพื่อให้เห็นภาพภูมิทัศน์ปัจจุบันที่ที่ความรุนแรงถูกซ้อนทับไว้ด้วยความปกติของสภาพแวดล้อมและสังคม ที่สำคัญคือสิ่งเหล่านี้ได้ฝังอยู่ในความทรงจำของเราไปเสียแล้ว แม้ศิลปะที่พูดเรื่องประเด็นการเมือง โดยตัวมันเองนั้นอาจอธิบายสถานการณ์ได้ไม่ครบถ้วน แต่สิ่งที่วิทวัสทำกำลังตั้งคำถามถึงศิลปะที่มีนัยยะทางการเมืองเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ที่เขาได้พานพบจากการเดินทาง และร่วมกิจกรรมทางการเมืองในปัจจุบันหลายๆ ครั้ง เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์นี้ได้ตกตะกอนและปรากฏชัดด้วยวิธีสื่อสารในงานศิลปะของเขา

 

ลุงบัณฑิต (To 121), 2021, Oil on canvas, 176 x 176 cm

 

ร่างกายของศิลปินเป็นสื่อหนึ่งที่เร่งปฏิกิริยาทางความหมายของภาพ การวาดภาพในรูปแบบใดก็ตามก็คือการตีความชนิดหนึ่ง สถานที่และผู้คนในนิทรรศการนี้ทั้งในภาพถ่ายและจิตรกรรม ได้อยู่ในตำแหน่งแห่งหนที่ชวนให้เรานึกถึงบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันที่เชื่อมโยงไปกับโครงสร้างทางสังคม ภาพถนนหนทางต่างๆ สถานที่ ผู้คน สิ่งก่อสร้าง สิ่งเหล่านี้มีความทรงจำและประวัติศาสตร์ทางการเมือง เคยเป็นสถานที่เกิดเหตุ แม้จะเป็นสถานการณ์ที่ผ่านไปไม่นานแต่การมีอยู่ของความทรงจำเหล่านี้ก็คือประวัติศาสตร์ที่พึ่งเริ่มต้นขึ้นเช่นกัน

 

ทนายอานนท์ (Captain Justice), 2021, Oil on canvas, 172 x 172 cm

 

หากร่างกายศิลปินสามารถอธิบายอุดมการณ์และสถานการณ์ ภาพวาดเหล่านี้คงเป็นทั้งการประมาณเชิงพรรณนา สื่อความหมาย วิพากษ์ หรือเป็นพาหนะในทางการเมือง นอกจากนี้ผลงานของวิทวัสยังสามารถวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของศิลปะต่อวาทกรรมทางการเมือง สะท้อนให้เห็นว่าส่วนหนึ่งของศิลปะคือความเป็นปัจจุบันของยุคสมัยและประวัติศาสตร์ นิทรรศการ นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument จึงไม่ใช่พื้นที่ให้ความจริงทางการเมืองหลบซ่อนไว้ในภาพวาด ทว่าผลงานเหล่านี้คือการจารึกให้เราสามารถนำเสนอนัยยะทางการเมืองได้ด้วยการสร้างพื้นผิวทางความหมายไว้บนชั้นสี หากการอุปลักษณ์คือการแทนความหมาย นั่นหมายถึงการมีบางสิ่งที่สามารถใช้อำนาจในการปิดกั้นความหมายอันตรงไปตรงมาได้ ผลงานของวิทวัส ทองเขียว จึงเป็นการสื่อสารในฐานะภาพเหมือนเชิงวิพากษ์ และความคิดคู่ขนานในชีวิตที่เดินไปพร้อมๆ กันกับการเมืองและสุนทรียภาพ ที่ที่การผสมผสานกันระหว่างสื่อเก่าอย่างภาพวาด กับเหตุการณ์ปัจจุบันกำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่นั่นเอง

 

นิทรรศการ นิ/ราษฎร์: The L/Royal Monument จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2564 โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00-18:00 น. ณ เอส เอ ซี แกลเลอรี

 

สนใจผลงานศิลปะ กรุณาคลิก Artsy Exhibition

แกลเลอรีเปิดให้เข้าชมในวันอังคาร – เสาร์ เวลา 10:00 – 18:00 น. (วันอาทิตย์กรุณานัดหมายล่วงหน้า) แผนที่

 


 

ภาพบรรยากาศนิทรรศการ