SAC Gallery | A Disproportionate Burden
14307
post-template-default,single,single-post,postid-14307,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

A Disproportionate Burden

 

เอส เอ ซี แกลเลอรี

ภูมิใจเสนอ

 

A Disproportionate Burden

คิวเรท โดย หลินเจี่ย โจ่ว

 

โดย

พิชัย พงศาเสาวภาคย์

 

 

ณ ชั้น 3 อาคารหอศิลป์

เอส เอ ซี แกลเลอรี

 7 สิงหาคม – 22 ตุลาคม 2564


พิธีเปิดนิทรรศการ: 7 สิงหาคม 2564, 13:00-18:00 น.

 

#SACPichai

 

 

จากการที่คนทำงานจำนวนมากกว่า 30% อยู่ในภาคเกษตรกรรม ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการเกษตร การเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้เรือกสวนไร่นาต้องผ่านการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อการพัฒนาให้ทันสมัย มีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการผลผลิตของตลาดโลก เกษตรกรในประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวตามความต้องการของตลาดที่ต้องการปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณการผลิต โดยไม่ใช่แค่ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพียงเท่านั้น ยังมีการนำสารเคมีในการเกษตรมาใช้ในปริมาณที่มากขึ้น ในแต่ละทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีปริมาณการนำเข้าและใช้งานยาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาทำให้การใช้ยาฆ่าแมลงเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การใช้สารเคมีเหล่านี้ในปริมาณมากเกินไปและรวมไปถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกร ครอบครัวของพวกเขา และยังรวมไปถึงประชาชนคนทั่วไปที่เป็นผู้บริโภค

 

A Disproportionate Burden #5, 2021, Botanicals and oil on Mulberry paper, 26.5 x 40 cm

 

พิชัย พงศาเสาวภาคย์ ศิลปินซึ่งพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นที่รู้จักในการพูดถึงประเด็นปัญหามลพิษทางอากาศและการปนเปื้อนของสารพิษในสังคมผ่านผลงานชิ้นที่ผ่านมา เขาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีต่อสุขภาพของคนไทย ด้วยการลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมและสัมภาษณ์เกษตรกรโดยตรง โดยเน้นไปที่ชาวบ้านและคนในท้องถิ่นพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนเป็นพิเศษ

 

A Disproportionate Burden #11, 2021, Botanicals and acrylic on Mulberry paper, 60 x 80 cm

 

เขาได้รับแรงบันดาลใจจากการสังเกตเห็นความกดดันที่เกษตรกรต้องแบกรับ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พวกเขาไม่เพียงต้องเพาะปลูกผลผลิตที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังต้องสวยที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ยังต้องเร่งระยะเวลาให้ผลผลิตสามารถเข้าสู่ตลาดได้ไวขึ้น ทำให้มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างแพร่หลายเช่นสารกำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง รวมไปถึงความจำเป็นที่จะใช้วิธีผิดๆ อย่างการเผาไร่นาเพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกครั้งถัดไปได้เร็วขึ้น จะได้สามารถแข่งขันในตลาดได้

 

A Disproportionate Burden #20, 2021, Mix media on Mulberry paper, 60 x 80 cm

 

ในนิทรรศการ A Disproportionate Burden ซึ่งนำเสนอโดยเอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery) ครั้งนี้นั้น พิชัยยังคงนำสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับงานศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์รูปแบบพื้นผิวของผลงาน ผลงานของเขารวบรวมและบีบอัดภาวะความอันตรายที่แท้จริงซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าให้ปรากฏและสัมผัสได้ผ่านชิ้นงานบนแนวคิดที่ว่า “สิ่งที่มองไม่เห็น สามารถทำร้ายคุณได้” หากเราย้อนไปดูผลงานก่อนหน้านี้ เขาได้ใช้ท่อไอเสียในการสร้างสรรค์ผลงานชุดดอกไม้พิษ (Poison Flower) และชุดน้ำท่วม (Deluge) จนมาถึงผลงานชุดปัจจุบันนี้เขาได้หันมาใช้รถบดถนนในการบดขยี้ดอกไม้นานาพันธุ์ พืชผักชนิดต่างๆ เมล็ดกาแฟ และอ้อย เขาเจตนาใช้การบดขยี้ผลผลิตที่สดใหม่และสวยงามเหล่านี้ที่เป็นผลงานการผลิตจากน้ำพักน้ำแรงเกษตรกรและตั้งใจปลูกโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อพิมพ์ภาพอันตรายของการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าทางการเกษตรสมัยใหม่ปรากฏเป็นรูปให้ผู้ชมได้เห็น ผลงานของพิชัยแสดงออกถึงความกดดันที่เกษตรกรต้องเผชิญเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด การบดด้วยรถบดยังเป็นเครืองหมายสื่อถึงการทำลายสินค้าปลอมและผิดกฎหมาย ที่ใช้สาธิตให้เห็นการแก้ปัญหาเพื่อคุ้มครองสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ผลงานบางส่วนในชุดนี้ใช้หนังสือพิมพ์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการนำเสนอผลงาน โดยพิชัยได้ทำการขับเน้นหน้าเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาคเศรษฐกิจเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเกินขนาด

 

A Disproportionate Burden #24, 2021, Charcoal, acrylic and oil on canvas, 110 x 150 cm

 

ในชีวิตการเป็นศิลปินของเขา พิชัยได้ใช้สีอะคริลิก สื่อผสม และภาพถ่าย ในการสร้างผลงานนามธรรมและนำเสนองานเชิงแนวความคิด และสำหรับผลงานชุดนี้เขายังได้ใช้สารเคมีทางการเกษตรมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชิ้นงาน โดยพื้นผิวของชิ้นงานเหล่านี้แสดงออกถึงบาดแผลที่มองไม่เห็น ความเจ็บปวดที่ฝังซึมลึกอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์เมื่อเผชิญกับพิษของสารเคมี และเพื่อที่จะเรียกร้องให้เห็นถึงประเด็นดังกล่าว พิชัยจึงได้นำตัวเองเข้าไปสัมผัสกับสารเคมีในขณะที่เขาสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยความตั้งใจที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกและต้องการจะเข้าใจความเจ็บปวดของผู้คนที่ถูกบังคับให้ใช้สารเคมีเหล่านี้เพื่อสนองความต้องการของสังคม การล้มป่วยลงระหว่างการทำงานทำให้เขาตระหนักได้ว่าไม่มีใครปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และเจตนาที่ต้องการจะพัฒนาสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อันตรายต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคถูกแสดงให้เห็นบนพื้นผิวของผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ การใช้ล้อเหล็กหนัก 10 ตันของรถบดถนนกระตุ้นให้เรารู้สึกถึงความกดดันที่เกษตรกรถูกบีบให้ใช้สารเคมีเพื่อให้สามารถอยู่รอดและผลิตผลผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดโลก

 

A Disproportionate Burden #26, 2021, Mix media collage with printing ink on newspaper, 84 x 100 cm

 

ไม่มีส่วนใดของสังคมเราที่ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงและอันตรายของมันต่อสุขภาพ ผลงานชุด “A Disproportionate Burden” นี้แฝงไปด้วยอันตรายในชีวิตของผู้คนจากประเทศกำลังพัฒนา อย่างเช่น ประเทศไทย

นิทรรศการ A Disproportionate Burden จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 22 ตุลาคม 2564 โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00-18:00 น. ณ เอส เอ ซี แกลเลอรี แผนที่

 

สนใจผลงานศิลปะ กรุณาคลิก Artsy Exhibition

แกลเลอรีเปิดให้เข้าชมในวันอังคาร – เสาร์ เวลา 10:00 – 18:00 น. (วันอาทิตย์กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

 


 

เกี่ยวกับศิลปิน

พิชัย พงศาเสาวภาคย์ พำนักอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในศิลปินภายใต้การดูแลของ เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery) นิยมใช้สีอะคริลิก สื่อผสม และภาพถ่าย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนามธรรมที่มีพื้นผิวและรูปแบบซับซ้อน ผลงานของเขาอยู่ในคอลเลคชั่นถาวรของ มูลนิธิลูเซียโน เบเนตอน (Luciano Benetton) ในมิลาน ประเทศอิตาลี และสถาบันสุขภาพแห่งชาติในเบเธสดา รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ผลงานของเขาได้รับการจัดแสดงใน Landmark Volumn ของมูลนิธิลูเซียโน เบเนตอนประเทศไทย และตีพิมพ์ใน Spiritual & Material – Contemporary Artists from Thailand ในปี พ.ศ. 2558

 


 

ภาพบรรยากาศนิทรรศการ