SAC Gallery | Apertruth
11219
post-template-default,single,single-post,postid-11219,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Apertruth

Apertruth

 

S.A.C. ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์

ภูมิใจเสนอ

 

Apertruth

นิทรรศการกลุ่ม โดย 8 ช่างภาพสัญชาติจีน

A Dou
Yanfang DU
Bo HE
Xiaoliang HUANG
Yanchu SUN
Marc YANG
Lanpo ZHANG
Wei ZHANG

 

ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 2 อาคารหอศิลป์

ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

22 สิงหาคม – 25 ตุลาคม 2563

พิธีเปิด: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563, 13:00-19:00 น.

 

___________________________________________

 

ในระยะเวลาที่เรากำลังเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งสังคมทุนนิยมตอนปลายและได้เริ่มเห็นถึงความขัดแย้งกันระหว่างความเป็นจริงต่างๆ ซึ่งความเป็นจริงและประสบการณ์ของมนุษย์เหล่านี้เองที่ทำให้เราอาจมองเหตุการณ์ต่างๆ เพียงแค่ผิวเผิน บางครั้งมีการใช้อคติและความหวาดกลัวที่สืบเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเป็นแรงผลักดันในมุมมองของตนเอง เมื่อได้เผชิญกับเหตุการณ์อันยากลำบาก มนุษย์มักมุ่งอยู่กับการตัดสินที่โอนเอียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 สังคมได้ตกอยู่ในกระแสโคจรที่ฉาบฉวยโดยมีการเข้าถึงข้อมูลขั้นลึกเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่อุบัติขึ้น สมองถูกป้อนด้วยข่าวสารและความบันเทิงอันตื้นเขิน เพราะเหตุนี้ผู้คนได้เริ่มเห็นผลกระทบจากกระแสนี้เพิ่มขึ้นทุกวัน ถูกบังคับให้ยิ่งมองลึกลงไปในข้อมูล เพื่อเปิดเผยความเป็นจริงของโลกที่อาศัยอยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตนธรรมตะวันตกได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์ทางสังคมในด้านความเป็นจริงทั่วๆ ไปและความลึกซึ้งทางข้อมูลตั้งแต่ยุคของนักปราชญ์เลื่องชื่ออย่างเพลโต ในปัจจุบันเราที่ช่วงเวลาที่แตกต่างไปจากประวัติศาสตร์เดิมๆ อย่างสิ้นเชิง โลกถูกเชื่อมด้วยคตินิยม สงครามของข้อเท็จจริงและความเป็นจริงประจักษ์ออกมาในหลายๆ ด้าน ปัญหาจุลภาคแผ่ขยายเป็นวงกว้าง ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดายทำให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับข้อเท็จจริง และในปี พ.ศ. 2563 สังคมกำลังเข้าสู่บททดสอบอันซับซ้อนเกี่ยวกับวิธีที่สังคมมองตัวเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ ข้อเท็จจริง และสัจธรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์และภาษา สิ่งเหล่านี้สามารถดัดแปลงและผ่อนปรน ผู้นำในสังคมและสื่อที่จับตามองบุคคลเหล่านั้นรู้ว่าในความเป็นจริงแล้ว ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ถูกดัดแปลงได้เพราะความรู้ที่ถูกใช้ในสังคมเรามักจะไม่สมบูรณ์หรือขาดหายไป มากไปกว่านั้นการตัดทอนของเหตุการณ์และการพูดคลุมรายละเอียดสำคัญ สามารถชี้นำไปสู่แนวคิดที่บิดเบือน เพราะเหตุนี้เรามักเข้าใจผิดเกี่ยวกับความจริง ถึงแม้เรายอมรับความไม่แม่นยำของข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม้เราอาจคิดว่าความจริงมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะความแตกต่างในความจริงที่ข้างในลึกๆ ของเรารู้ว่าข้อมูลไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเท่านี้ ในประวัติศาสตร์ ขอบเขตของความรู้มนุษย์ไม่ได้เผยแผ่ให้คนอื่นรับรู้ แต่สังคมได้กลั่นกรองข้อเท็จจริงผ่านมุมมองด้านวัฒนธรรมในแนวคิดของผู้คนที่ให้ความสำคัญของความเท็จจริงในวัฒนธรรมนั้น ในปี พ.ศ. 2563 เราได้เห็นถึงการสร้างความเป็นจริงให้เข้ากับแนวคิดและมุมมองของตัวเราเองแม้ว่าจะอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของเราก็ตาม แต่สังคมในปัจจุบันกลับอยู่ท่ามกลางการพิพากที่ซับซ้อน เกี่ยวกับวิธีการมองตัวเอง และความรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริง

 

 

ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส เรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Apertruth” ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00-19:00 น. ณ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ แผนที่

 


 

ภาพวันเปิดและติดตั้งนิทรรศการ