SAC Gallery | Finding Light: Belief, Knowledge and Empowerment
11475
post-template-default,single,single-post,postid-11475,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Finding Light: Belief, Knowledge and Empowerment

 

S.A.C. ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์

นำเสนอ

 

Finding Light: Belief, Knowledge and Empowerment

 

คัดสรร โดย 

Martin Reid

 

ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1-3 อาคาร Gallery

ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

10 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563

พิธีเปิด: วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563, 17:00 – 21:00 น.

 

___________________________________________

 

 

“Finding Light” คือนิทรรศการที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างภายในที่มีต่อทัศนคติ ความรู้ และการมอบพลังที่ทำให้ผู้รับสามารถยืนหยัดด้วยตัวเอง นิทรรศการนี้คือการสืบค้นไปถึงการเผชิญหน้าต่ออุปสรรคในชีวิตและผลกระทบในด้านลบที่เหตุการณ์นั้นๆ ได้นำพามาด้วย เช่นนั้นแล้ว สิ่งที่กล่าวมานี้ทำให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นจากความเป็นจริงว่า เมล็ดแห่งการสร้างสรรค์ที่ฝังอยู่ในตัวคนทุกคนนั้น จะเติบโตได้เมื่อเปลือกหุ้มของความเชื่อและความสามารถที่เรามีนั้นถูกกะเทาะออกไป

 

 

กิจกรรมเปิดตัวมูลนิธิ Arts4Changes ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผลงานที่เป็นผลผลิตจากศิลปินรุ่นเยาว์ผู้มาจากพื้นเพที่ไม่เอื้ออำนวย ศิลปินรุ่นใหม่ รวมถึงศิลปินที่เข้ามาช่วยสร้างสรรค์และให้คำปรึกษาในฐานะของส่วนหนึ่งของมูลนิธิ ซึ่ง Arts4Changes นับเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะร่วมกับกิจกรรมการรับบริจาค และร่วมกับนักกิจกรรมที่ต้องการช่วยสร้างอาชีพ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินจำนวนเล็กน้อยให้แก่ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อนำพาผู้ด้อยโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินและผู้ให้คำปรึกษาในอาชีพ

 

 

งานศิลปะจากนิทรรศการ “Finding Light” จะประกอบไปด้วย ผลงานจากศิลปินหญิงรุ่นเยาว์ทั้งกลุ่มและเดี่ยวที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ สถานะของพวกเธอเน้นย้ำให้เห็นถึงอุปสรรคที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรือความรุนแรงในทุกระดับ นิทรรศการเปิดตัวครั้งนี้เองจึงเป็นการร่วมกันค้นหาผ่านความยากลำบากเพื่อไปสู่แสงสว่าง บนหนทางการต่อสู้ และความสำเร็จที่เยาวสตรีเหล่านี้ได้ก้าวผ่านไปสู่พื้นที่ปลอดภัยและการปลอบประโลม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Finding Light” ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ณ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร Gallery ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล manager@sac.gallery หรือ โทร. +662 258 5580 ต่อ 401 แผนที่

 


 

ภาพวันเปิดและติดตั้งนิทรรศการ