SAC Gallery | Land Form: ภูมิลักษณ์
15017
post-template-default,single,single-post,postid-15017,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Land Form: ภูมิลักษณ์

เอส เอ ซี แกลเลอรี

เสนอ

 

Land Form: ภูมิลักษณ์

คิวเรท โดย ชล เจนประภาพันธ์
และ ภัทฐิชา ฐิติธรรมาภรณ์

 

โดยศิลปิน

Akira Ishiguro

เล็ก เกียรติศิริขจร

ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์

 

 

ณ ชั้น 1 อาคารหอศิลป์

เอส เอ ซี แกลเลอรี

9 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2564

 

#SACLandForm

 

 

Akira Ishiguro, Marblesque 3 July 2018, 2018, Acrylic on canvas, 181.8 x 259 cm

 

ครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นโดยมนุษย์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความพยายามในการเอาชนะธรรมชาติ การเอาตัวรอดและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ จนในวันหนึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์อันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรธรณีกาล (Geological time scale) แต่กลับกลายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ บนโลกใบนี้ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่อโลก กลายเป็นลายเซ็นแห่งยุคสมัย

 

Akira Ishiguro, Marblesque 20 January 2019, 2019, Acrylic on canvas, 181.8 x 259 cm

 

“มนุษย์ผันผวนโลก” กว่า 300 ปีที่ผ่านมา ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยี ทำให้จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นถึง 10 เท่า การบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามมาด้วยการผลิตเพื่อตอบสนองการบริโภค และการบริโภคที่ทำให้เกิดร่องรอยในระบบนิเวศปริมาณมาก จนชั้นของแร่ธาตุและหินทับถมกันเกิดเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยุคแยกออกจากสมัยโฮโลซีนอย่างชัดเจน

 

Lek Liatsirikajorn, Weerapat Srivichien from Ayutthaya Province, Rama 9, Bangkok, 2012, Giclee print on archival paper, 67 x 83 cm

 

ประวัติศาสตร์ผ่านธรณีวิทยาถูกเปิดเผยผ่านร่องรอยของแร่ธาตุเฉพาะที่ปรากฏแทรกระหว่างชั้นหิน บันทึกและกระซิบเล่าเรื่องราวจากใต้ผืนดิน สู่ภูมิลักษณ์บ่งชี้เรื่องเล่าเฉพาะแห่งยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ผนวกเป็นเนื้อเดียวกันไปกับความเปลี่ยนแปลงของระบบของโลก (Earth system) และความพยายามของระบบของโลกที่จะรักษาสมดุลเอาไว้ โดยการโอบอุ้มความผันผวนและเปลี่ยนโลกไปสู่ระบบใหม่ จนมนุษย์เองต่างต้องชะงักงันและเงี่ยหูฟัง

 

Lek Liatsirikajorn, Suton Yangdee From Saraburi Province, Kampangpetch 3 Road, Bangkok, 2013, Giclee print on archival paper, 67 x 83 cm

 

จากทัศนะวิสัยทางสายตาด้วยภาพวิวทิวทัศน์อันคุ้นชินถึงความยิ่งใหญ่ที่ครั้งหนึ่งได้สร้างแรงกดทับมหาศาลให้กับมนุษย์ ในความท้าทาย ต่อต้าน และดำรงอยู่ร่วมกับหรือเหนือกว่าธรรมชาติ นำไปสู่ภาพแลนสเคปที่รกร้างว่างเปล่าที่มนุษย์ต้องการเหนี่ยวรั้งและดำรงอยู่ผ่านร่องรอยของชีวิตเมื่อครั้งหนึ่งและสิ่งก่อสร้างอันรกร้างในผลงานภาพถ่ายของเล็ก เกียรติศิริขจร ชุด Lost in Paradise ไปสู่กระบวนการในการสร้างรูปทรงผ่านกาลเวลาและพื้นที่ ด้วยเส้นสายทางจิตรกรรมที่ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ ทำการสำรวจทัศนมิติอันแปรเปลี่ยนไปในระนาบของพื้นผิวสองมิติไปสู่มิติที่สลับซับซ้อนบนพื้นที่ว่าง และการปรากฏตัวของมนุษย์ซึ่งไม่ดำรงอยู่บนพื้นผิวแต่ทิ้งไว้ด้วยร่องรอยตัวตนในระหว่างกระบวนการประกอบสร้างทัศนมิติ ดำดิ่งลึกไปในภาพภูมิทัศน์ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางจิตรกรรมของ Akira Ishiguro เสมือนร่องรอยของแร่ธาตุ จากอากาศ น้ำ ตะกอนดินสะสม ที่อัดแน่นและกดทับใต้ชั้นหิน เปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาให้เกิดลวดลายและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์แห่งยุคสมัย บ่งชี้ถึงจุดแบ่งไปสู่รอยต่อระหว่างยุคสมัยทางธรณีวิทยา ที่เชื่อมโยงเรื่องราวของมนุษย์ในประวัติศาสตร์จากช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาจนถึงยุคโลกาภิวัฒน์

 

Trinnapat Chaisitthisak, 1,710 Lines, 2017, Pen on canvas, 72 x 88 cm

 

องค์ความรู้จากนิทรรศการ “Land Form: ภูมิลักษณ์” จึงเป็นการเทียบเคียงความเปลี่ยนแปลงทางธรณี ด้วยภาษาทางศิลปะ ที่เชื่อมโยงสหวิทยาเข้าด้วยกันเพื่อขยายให้เห็นภาพที่มนุษย์ไม่อาจสัมผัสถึงช่วงเวลาในระหว่างความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตาเปล่า กลายเป็นภูมิลักษณ์ทางศิลปะที่จะนำพาไปสู่ข้อถกเถียงต่างๆ อันมีวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่ผันผวนและผลักดันโลกเข้าสู่ยุคสมัยมนุษย์ผันผวนโลก หรือ “Anthropocene Epoch” เพื่อให้เราได้เริ่มต้นที่จะคิดถึงโลกหรือพื้นที่ที่เรากำลังอาศัยอยู่มากขึ้น ด้วยภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปบนโลกร่วมสมัย ด้วยสายตา ด้วยการคาดคะเน ด้วยความตระหนักถึง ณ ช่วงเวลาซึ่งเรามีส่วนร่วมต่อความเปลี่ยนแปลง

 

Trinnapat Chaisitthisak, 2,390 Lines, 2017, Pen on canvas, 72 x 88 cm

 

นิทรรศการ “Land Form: ภูมิลักษณ์” จัดแสดงบริเวณชั้น 1 เอส เอ ซี แกลเลอรี ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นี้