SAC Gallery | The Place of Memories
13501
post-template-default,single,single-post,postid-13501,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

The Place of Memories

 

เอส เอ ซี แกลเลอรี

เสนอ

 

The Place of Memories

จากโครงการ Start! Art Curator

คิวเรท โดย ภัทฐิชา ฐิติธรรมาภรณ์

 

โดยศิลปิน

ทิวไพร บัวลอย

ธณวัฒน์ นุ่มเจริญ

วัชรนนท์ สินวราวัฒน์

 

 

ณ ชั้น 3 อาคารหอศิลป์

เอส เอ ซี แกลเลอรี

24 เมษายน – 12 มิถุนายน 2564

พิธีเปิด: 30 เมษายน 2564 เวลา 18:00 น.

 

#SACAcademy

#StartArtCurator

 

___________________________________________

 

Tewprai Bualoi, Untitled (132 QR Codes), 2019, 132 pieces of printed QR Codes on paper, 10 x 10 cm

 

เทคโนโลยีในปัจจุบันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านการติดต่อสื่อสารบนโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ สร้างชุมชนคู่ขนานที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนชุดข้อมูลมหาศาลอย่างไม่จำกัดพื้นที่และเวลา ผู้คนเข้าถึงและเป็นเจ้าของข้อมูลต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทิ้งดิจิทัลฟุตพริ้นท์ไว้เป็นร่องรอยที่ไม่สูญสลายหายไปจากโลกดิจิทัล กลายเป็นตัวตนของบุคคลซึ่งทับซ้อนและไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างตัวตนบนโลกความเป็นจริงและตัวตนบนโลกดิจิทัล เปลี่ยนแปลงจากความทรงจำแอนะล็อกไปสู่ความทรงจำดิจิทัลในรูปชุดข้อมูลบนตัวเลขฐานสอง และนิยามคำจำกัดความของมโนสำนึกเกี่ยวกับความทรงจำและความเป็นเจ้าของความทรงจำขึ้นมาใหม่

 

Thanawat Numcharoen, This Room is Too Small for People, 2021, Mixed media, Variable size

 

นิทรรศการศิลปะ “The Place of Memories” สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละชุดซึ่งจัดเก็บอยู่บน “พื้นที่นามธรรม” เชื่อมโยงกันผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะใช้งานบนโลกออนไลน์ โดย ทิวไพร บัวลอย, ธณวัฒน์ นุ่มเจริญ และวัชรนนท์ สินวราวัฒน์ ศิลปินทั้ง 3 สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมรูปแบบสื่อใหม่ (New Media Art) โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการทำงาน เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างตัวตนบนโลกดิจิทัลของตนเอง กลับไปหาชุดข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์และความทรงจำของศิลปิน สร้างตัวตนที่บิดเบี้ยว ขัดแย้งและไม่ลงรอยเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวตนบนโลกกายภาพ นำไปสู่นิทรรศการในครั้งนี้ ที่ศิลปินได้สร้างนิยามความทรงจำของตนผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัย

 

Vacharanont Sinvaravatn, ชนบทก่อนความทรงจำ The Countryside Before Memories, 2021, Video, 20 Mins

 

นิทรรศการ “The Place of Memories” จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 3 เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery) โดยนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Start! Art Curator เพื่อส่งเสริมภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ให้ได้เรียนรู้การสร้างสรรค์นิทรรศการผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกันกับทีมงานมืออาชีพ

 


 

เกี่ยวกับภัณฑารักษ์

 

 

ภัทฐิชา ฐิติธรรมาภรณ์ จบการศึกษาจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำงานเป็นภัณฑารักษ์ดูแลและจัดทำเนื้อหานิทรรศการ โดยเป็นผู้จัดทำเนื้อหาพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเคยทำงานเป็นผู้จัดการแกลเลอรีที่ Duke Contemporary Art Space ในปี 2016-2017

ด้วยประสบการณ์ทำงานทั้งในส่วนของนิทรรศการศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ทำให้สนใจงานศิลปะในฐานะของสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวคู่ขนานไปกับประวัติศาสตร์กระแสหลัก ในนิทรรศการ Spectrosynthesis II: Exposure of Tolerance LGBTQ in Southeast Asia ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bacc) จึงได้ร่วมเขียนบทความขนาดสั้นนำประกอบนิทรรศการนำเสนอไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ LGBTQ ในไทย

ในนิทรรศการ “The Place of Memories” ภัทฐิชาได้รับการคัดเลือกเป็นภัณฑารักษ์จากโครงการ “Start! Art Curator” จัดขึ้นโดย SAC Gallery เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และขั้นตอนในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับความทรงจำในวัฒนธรรมดิจิตอล ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความทรงจำขึ้นมาใหม่ ในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของความทรงจำได้ร่วมกัน พอๆ กับการตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของความทรงจำเหล่านั้น

 


 

เกี่ยวกับศิลปิน

ทิวไพร บัวลอย

 

 

จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินหนึ่งในโครงการ Early Years Project 4 ปี 2019 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขาเข้าร่วมแสดงงาน Experimental Video Art, Thai-European Friendship (EVA project) ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในปี 2019 ศิลปินมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตาและภาพเคลื่อนไหว ที่สะท้อนว่าเรามองโลกผ่านมันอย่างไรในขณะเดียวกันมันสื่อถึงโลกที่เราเห็นได้อย่างไรในสังคมที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกมิติของการใช้ชีวิต

ผลงานชุด “I Will Always Think of You Fondly” เป็นผลงานชุดที่ศิลปินทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ สำรวจความหมายระหว่างชุดข้อมูลดิจิทัลและวัตถุซึ่งบันทึกข้อมูลเอาไว้ให้อยู่ในสภาพที่คงทนถาวร ทำให้เกิดชุดข้อมูลรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับการจัดเก็บและแปลงกลับมาแสดงผลเป็นไฟล์ดิจิทัลอีกครั้งหนึ่ง ศิลปินทำให้ฮาร์ดดิสก์ซึ่งจัดเก็บข้อมูลกลายเป็นสุสานของความทรงจำที่มีต่อชุดข้อมูลที่สูญหายไป และเก็บกู้ข้อมูลกลับคืนมาในรูปแบบของดิจิทัลไฟล์ นำมาแปลงรูปแบบและแปรสภาพให้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัลที่ยังคงสภาพข้อมูลต้นเอาไว้อย่างครบถ้วน โดยใช้ผลงานแต่ละชิ้นมาเป็นวัตถุกลางในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นให้คงอยู่ถาวรและกลายเป็นประตูเชื่อมมิติระหว่างรูปแบบของข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนสภาพกลับไปมา

 

ธนวัฒน์ นุ่มเจริญ

 

 

จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขามีความสนใจในประเด็นทางสังคมและการเมืองที่รายล้อมอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยสื่อสารผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบในนิทรรศการ “จุก” ที่ Cartel Artspace, N22 ในปี 2019 และเขายังสนใจเส้นแบ่งอันคลุมเครือที่ตัดข้ามกันระหว่างสิ่งต่างๆ ระหว่างความเชื่อ ความจริง และจินตนาการ กลายเป็นผลงานชุด “The Room” ในนิทรรศการ Refractive Error ที่ Blacklist Gallery, Matdot Art Center ในปี 2020 ซึ่งต่อยอดมาถึง The Room is too Small for Many People ผลงานชุดล่าสุดของเขา

ธนวัฒน์เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เขาสนใจเส้นแบ่งของมิติที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมดิจิทัล ที่สร้างเส้นแบ่งออกจากกันในขณะเดียวกันก็เชื่อมถึงกันผ่านข้อมูล ในนิทรรศการนี้ศิลปินใช้เทคโนโลยีมาสร้างภาพและวัตถุจากข้อมูลของหลายแหล่งบัญชีผู้ใช้ ที่ถูกจัดเก็บและแสดงตัวกระจัดกระจายอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบวัตถุซ้ำๆ บิด ปะปนผสมผสานเข้ากับข้อมูลชุดต่างๆ กลายเป็นวัตถุซึ่งขัดแย้งกับการรับรู้ทางสายตา คล้ายกับกระจกสะท้อนที่แสดงความเป็นทวิภาวะระหว่างกันของโลกแห่งวัตถุและโลกของภาพแทน ข้อมูลของสรรพสิ่งได้เคลื่อนที่แลกเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงตัวมันเองจากการตัดข้ามกันไปมาทะลุผ่านจากมิติหนึ่งสู่อีกมิติหนึ่ง

 

วัชรนนท์ สินวราวัฒน์

 

 

จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและ Mite-Ugro Art Center เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ เมืองกวางจู ประเทศเกาหลี ในปี 2019 และเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Refractive Error ที่ Blacklist Gallery, Matdot Art Center ในปี 2020

วัชรนนท์มีความสนใจต่อภาพวาดทิวทัศน์ในฐานะคำถามเชิงปรัชญาต่อพื้นที่ที่เราดำรงอยู่ ในความหมายใดความหมายหนึ่งย่อมสัมพันธ์กับการจัดวางตัวตนของผู้ให้ความหมาย ซึ่งต่อเนื่องมาถึงผลงานชุด “ชนบนก่อนความทรงจำ” ที่ได้นำเสนอภาพจิตรกรรมทิวทัศน์ชนบทที่เชื่อมโยงเข้ากับบริบททางประวัติศาสตร์ในยุคสงครามเย็น ภาพจิตรทิวทัศน์ชนบททั้งสี่ชิ้นถูกเขียนขึ้นอีกครั้งบนความกังขาที่มีต่อภาพชนบทที่คุ้นเคย และร้อยเรียงความทรงจำขึ้นใหม่อีกครั้งบอกเล่าควบคู่ไปกับ Essay Film

 


 

ภาพนิทรรศการ