SAC Gallery | 3S : Spectacle Subconscious Spontaneous
7380
post-template-default,single,single-post,postid-7380,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

3S : Spectacle Subconscious Spontaneous

3S : Spectacle Subconscious Spontaneous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการ โดย

เด่นพงษ์ วงศาโรจน์สุพจน์ ศิริรัชนีกรสิทธิธรรม โรหิตะสุข

15 มิถุนายน – 14 กรกฏาคม 2562

พิธีเปิด : 15 มิถุนายน  2562, 18:00 น.

อาคารหอศิลป์ ชั้น 1 ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

 

___________________________

 

นิทรรศการศิลปะของ 3 ศิลปินและนักวิชาการศิลปะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับการนำเสนอภาพตัวแทนของความคิด จิตใต้สำนึก และอารมณ์ความรู้สึก ผ่านงานจิตรกรรมร่วมสมัย 3 รูปแบบที่แตกต่าง หากทว่าสามารถหลอมรวมกันเป็นนิทรรศการศิลปะที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชมได้ไม่น้อย นิทรรศการศิลปะ 3S แบ่งผลงานจิตรกรรมออกเป็น 3 ภาค

 

เด่นพงษ์ วงศาโรจน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคแรก:  Spectacle  นำเสนอผลงานของ เด่นพงษ์ วงศาโรจน์  ผู้ถ่ายทอดจิตรกรรมภาพคนออกมาด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตนจนเป็นที่จดจำผ่านสัญลักษณ์ของคนหัวกลม ซึ่งเป็นภาพตัวแทนทั้งของศิลปินเองและของคนในสังคมร่วมสมัยที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวข่าวสารต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากมาย คนหัวกลมที่ปรากฏอยู่ในผืนภาพ ทำหน้าที่ทั้งวิพากษ์วิจารณ์สังคมรอบตัวและเสียดสียั่วล้อความเป็นไปในเรื่องราวและปัญหาต่างๆ ของสังคม ความโดดเด่นในผลงานของเด่นพงษ์ยังแสดงออกผ่านการระบายสี เขาเลือกใช้เกรียงในการระบายสี เพื่อสร้างพื้นผิวในงานให้มีความซับซ้อนและแทรกสีสันหลากหลายเข้าไปในรูปทรงส่วนต่างๆ ด้วยความละเมียดละไม

 

 

สุพจน์ ศิริรัชนีกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคสอง: Subconscious นำเสนอผลงานของ สุพจน์ ศิริรัชนีกร ซึ่งงานจิตรกรรมทั้งสีและขาวดำของเขาสะท้อนรูปทรงและสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ท่ามกลางพรมแดนของจิตใต้สำนึกและจินตนาการที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน ผลงานครั้งนี้เขาพาเราเข้าสู่การตีความประโยคที่ว่า “กลางคืนเป็นควัน กลางวันเป็นไฟ” กับการถ่ายทอดภาพความคิดและจิตใต้สำนึกที่อรรถาธิบายถึงภาวะที่ศิลปินต้องตกอยู่ภายใต้ห้วงแห่งความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุด จากกลางคืนสู่กลางวัน จากเรื่องราวภายใต้ความคิดและจิตใต้สำนึก สู่เรื่องราวของสังคมที่ล้อมรอบตัวตนของเขาอยู่ แปรสภาพออกเป็นจิตรกรรมเชิงสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) ท้าทายผู้ชมให้ตีความ รวมถึงพลังจากการระบายสี การสร้างพื้นผิว องค์ประกอบและสีสัน ซึ่งทำให้ผู้ชมไม่รู้เบื่อในการชมผลงานของเขาอยู่ตลอดเวลา

 

 

สิทธิธรรม โรหิตะสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคสาม: Spontaneous นำเสนอผลงานของ สิทธิธรรม โรหิตะสุข กับผลงานจิตรกรรมนามธรรมที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก (Abstract Expressionism) สร้างสรรค์จากการผสมผสานระหว่างการลากและการระบายสีอย่างเสรี เข้ากับการแสดงออกผ่านพื้นผิวที่มีความแตกต่างหลากหลายออกไป ศิลปินยังได้แรงผลักดันจากดนตรีแจ๊สที่เขาชื่นชอบ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือการด้นทำนองสด (Improvisation) อย่างฉับพลัน เมื่อเขาผสานแรงผลักดันนี้เข้ากับการลากเส้นและระบายสีในแบบที่ปล่อยให้เป็นไปโดยธรรมชาติอย่างอิสรภาพตามแบบที่มันจะเป็น (Spontaneous) งานนามธรรมครั้งนี้จึงปรากฏในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ซ้ำซาก ไม่ย่ำหรือวนเวียนอยู่กับโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งหรือแบบแผนใดแบบแผนหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งทำให้เกิดความท้าทายให้ผู้ชมมีความสนุกเพลิดเพลินในการชมและนำประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก ของตนเอง มาตีความได้อย่างไม่รู้จบ

 

 

เด่นพงษ์ วงศาโรจน์

สุพจน์ ศิริรัชนีกร

สิทธิธรรม โรหิตะสุข

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ นิทรรศการศิลปะ 3S : Spectacle – Subconscious – Spontaneous ยังจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษ คือ กิจกรรม Artist Talk ซึ่งจะสนทนากับศิลปินทั้ง 3 คน ถึงแนวคิด ความเป็นมาเป็นไป ทั้งในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและการทำงานด้านวิชาการทางศิลปะ ซึ่งน่าสนใจอย่างมากสำหรับนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป.

 

 

 

ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการในเสาร์วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00 น. ณ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 1 อาคารหอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ manager@sac.gallery หรือ โทร. +66 2 662 0299, +662 258 5580 ext. 401.

แผนที่

 

##########################

โปรดติดตามข่าวสารและร่วมแชร์นิทรรศการด้วยแฮชแท็คหลัก: #SAC3S

##########################

 

เกี่ยวกับศิลปิน

เด่นพงษ์ วงศาโรจน์

ประวัติ- Profile

แนวความคิดของศิลปิน

ร่างกายของมนุษย์นั้นมีความน่าสนใจในทั้งรูปลักษณ์และความหมาย ทุกส่วนของร่างกายสามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ ตลอดจนสัมผัสของการรับรู้ระหว่างมนุษย์ด้วยกันได้ดีตามประสบการณ์ เมื่อนำเอารูปลักษณ์ของร่างกายมาตัดทอนและจัดวางในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอมุมมองความหมายในเชิงสัญลักษณ์นั้น รูปลักษณ์เหล่านั้นก็ยังคงสามารถสื่อสารทั้งเรื่องราวและความหมายต่างๆ ที่สามารถตอบสนองประสบการณ์ทางสุนทรียะได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

สุพจน์ ศิริรัชนีกร

ประวัติ- Profile

แนวความคิดของศิลปิน

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากมายทำให้มนุษย์ต้องดิ้นรน รวมถึงปรับตัวให้เท่าทัน ทั้งการดำรงชีวิตและการรู้เท่าทัน เหล่านี้มีผลต่อสภาพจิตใจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่เลวร้ายลง มนุษย์เริ่มมิได้อยู่กับปัจจุบัน แต่อยู่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ตนเองดำรงอยู่และยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องจริง ส่งผลทำให้เกิดผลร้ายต่อร่างกาย จิตใจ ของพฤติกรรมโดยรวมของมนุษย์นั้นเอง นี่คือแรงดลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด กลางคืนเป็นควัน กลางวันเป็นไฟที่จะสะท้อนปัญหาของจิตใจมนุษย์ที่ไม่เคยหยุดคิด หยุดกระทำ รวมถึงวนเวียนอยู่กับกระแสที่ต่างโถมเข้ามาไม่สิ้นสุด ดังคำเปรยที่ว่า กลางคืนยังคงคิดวนเวียนกับความคิด มิได้หลับนอน กลางวันก็วุ่นอยู่กับการทำงาน ทำมาหากิน เหล่านี้นำมาสู่ปัญหาของบุคคลและสังคมในเวลาต่อมา ผลงานทุกชิ้นจะสะท้อนความคิดที่อยู่ในหัวมนุษย์ รวมถึงพฤติกรรมที่ถูกปรับเปลี่ยนของสังคมปัจจุบัน อาทิ เรื่องความรัก สังคม การเมือง สภาพเศรษฐกิจ ปัญหามลภาวะ ฯลฯ  โดยบอกเล่าผ่านผลงานสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม

 

 

 

สิทธิธรรม โรหิตะสุข 

ประวัติ- Profile

แนวความคิดของศิลปิน

ผลงานจิตรกรรมนามธรรมที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก (Abstract Expressionism) สร้างสรรค์จากการผสมผสานระหว่างการลากและการระบายสีอย่างเสรี เข้ากับการแสดงออกผ่านพื้นผิวที่มีความแตกต่างหลากหลายออกไป ศิลปินยังได้แรงผลักดันจากดนตรีแจ๊สที่เขาชื่นชอบ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือการด้นทำนองสด (Improvisation) อย่างฉับพลัน เมื่อเขาผสานแรงผลักดันนี้เข้ากับการลากเส้นและระบายสีในแบบที่ปล่อยให้เป็นไปโดยธรรมชาติอย่างอิสรภาพตามแบบที่มันจะเป็น (Spontaneous) งานนามธรรมครั้งนี้จึงปรากฏในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ซ้ำซาก ไม่ย่ำหรือวนเวียนอยู่กับโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งหรือแบบแผนใดแบบแผนหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งทำให้เกิดความท้าทายให้ผู้ชมมีความสนุกเพลิดเพลินในการชมและนำประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก ของตนเอง มาตีความได้อย่างไม่รู้จบ