SAC Gallery | The World We've Made - exhibition at Rosewood Bangkok
7618
post-template-default,single,single-post,postid-7618,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

The World We’ve Made – exhibition at Rosewood Bangkok

 

 

 


 

 

S.A.C. ร่วมกับ Rosewood Bangkok
ภูมิใจเสนอ

 

The World We’ve Made

 

นิทรรศการแสดงเดี่ยว โดย

พิชัย พงศาเสาวภาคย์

 

ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรม Rosewood Bangkok

 

The Mess We Make (No. 2), 2019, Carbon Residue from Pick-up Truck Exhaust on Canvas, 180 cm x 295 cm.

 

มลพิษในอากาศของประเทศไทยได้ถูกสะสมมาเป็นเวลานาน และมลพิษเหล่านี้ก็ยากที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่า ข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ถูกปกปิดซ่อนเร้นมาเป็นตลอด เรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ผมมีความคิดในการสร้างผลงานศิลปะที่สะท้อนปัญหามลพิษในอากาศที่ผู้คนขาดการใส่ใจและเพิกเฉย

 

Exhaust Man, 2017, Steel, Fiber Glass, Carbon Emissions on Canvas, 130 cm x 140 cm x 320 cm.

 

ในปี พ.ศ. 2560 พิชัย พงศาเสาวภาคย์ได้สร้างผลงานศิลปะในชื่อชุด Poison Flower และ Exhaust Man เขาได้แสดงให้ผู้คนได้เห็นความจริงของอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษ โดยการใช้ผ้าใบเขียนภาพหุ้มจับมลพิษที่มาจากท่อไอเสียของยานพาหนะชนิดต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดร่องรอย รูปร่าง รูปทรงเป็นดอกไม้โดยที่ไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยวิธีทางจิตรกรรม ส่วนยานพาหนะที่ใช้ในการสร้างผลงานชุดนี้ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ รถกระบะ รถยนต์ รถตู้ รถสิบล้อ หรือแม้แต่รถที่ชาวบ้านใช้ในการทำนาข้าวซึ่งเป็นเกษตรกรรมหลักของประเทศไทย เช่นรถไถนา รถสีข้าว เป็นต้น ในผลงานชุดนี้ศิลปินมีความตั้งใจว่าให้ผู้คนได้เห็นและได้ตระหนักว่ามลพิษในอากาศนั้นมีอยู่จริง

 

WhyDidyouGoAway?(Diptych), 2018, Carbon and water base on canvas, 148×110 cm / PC

 

ในปีพ.ศ. 2561 พิชัยได้พูดถึงปัญหามลพิษทางอากาศในมุมที่กว้างขึ้น โดยหยิบยกประเด็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น เชื่อมโยงไปถึงปัญหามลพิษที่มีส่วนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและกำลังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเมืองและผู้คน เช่นเรื่องการละลายของภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกซึ่งทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ระบบนิเวศน์เสียหาย ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองอย่างไร้การควบคุม เมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษในชั้นบรรยากาศ ทำให้ภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อทุกๆประเทศทั่วโลก

 

 

Why Did You Go Away? (Circle), 2018, Carbon and Water Base on Canvas,  148 cm x 148 cm

 

 

Macro, 2018, Carbon and water base on canvas 148 cm x 110 cm

 

ผลงานศิลปะในชุดนี้ เขาได้สร้างเป็นผลงานชุด Why did you go away? และ Macro and Micro ที่พูดถึงประเทศที่ลงนาม “ความตกลงปารีส” ซึ่งเป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ก็มีประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่ถอนตัวออกจาก “ความตกลงปารีส” นี้ ดังนั้นการแก้ปัญหามลพิษต้องเริ่มจากตัวบุคคลแต่ละคนจนกระทั่งถึงระดับรัฐของประเทศที่ต้องตระหนักและต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อชนรุ่นหลัง

 

 

The Mess We Make (No.4), 2019, Carbon Exhaust Residue on Face Masks, 108 cm x 228 cm

 

ในปีพ.ศ.2562นี้ ศิลปินพิชัยได้ตอกย้ำเจตนารมณ์อีกครั้งในการสร้างงานจากภาวะควันพิษ โดยหยิบยกประเด็น PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน ทำให้หมอกควันพิษปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้เห็นการขาดการจัดการกับปัญหามลพิษที่เป็นระบบและเร่งด่วน ทำให้ปัญหาค่ามลพิษในอากาศพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ผลงานศิลปะในชุดนี้ พิชัยได้สร้างเป็นผลงานชุด The Mess We Make ที่พูดถึงความไร้ระเบียบ ไร้การจัดการที่ดี ข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้าและไม่ชัดเจน ทำให้ประชาชนไม่ทราบแน่ชัดว่าในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่มีค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานและเป็นอันตรายถึงขั้นใด ต้องใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันมลพิษชนิดใดและเมื่อใด

.

.

Installation view

 

The World We've Made by Pichai Pongsasaovapark at @Rosewood Bangkok

Start showing today >> 18th June !!! S.A.C. Subhashok The Arts Centre in collaboration with Rosewood Bangkok Bangkok presents ‘The World We've Made’ a solo exhibition by Pichai Pongsasaovapark – during 18 June – 31 August 2019 at Rosewood Bangkok Hotel#theWorldWeveMadeWhile air pollution has been a serious problem in Thailand for many years, many people have paid it little attention or overlooked it. It may be because most pollutants cannot be seen by the naked eye, even though they exist. And mostly, the evidence of its harm to people's health has often been concealed or denied. Therefore, Pichai Pongsasaovapark came up with the concept of creating works that actually captured the problem of air pollution…..Read and view more works at https://www.sac.gallery/exhibitions/the-world-weve-made-exhibition-at-rosewood-bangkok/______________พร้อมให้ทุกท่านได้ชมแล้ว วันนี้!!!S.A.C. ร่วมกับ Rosewood Bangkok ภูมิใจเสนอ The World We've Made นิทรรศการแสดงเดี่ยว โดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์ ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Rosewood Bangkokมลพิษในอากาศของประเทศไทยได้ถูกสะสมมาเป็นเวลานาน และมลพิษเหล่านี้ก็ยากที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่า ข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ถูกปกปิดซ่อนเร้นมาเป็นตลอด เรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ผมมีความคิดในการสร้างผลงานศิลปะที่สะท้อนปัญหามลพิษในอากาศที่ผู้คนขาดการใส่ใจและเพิกเฉย …..อ่านต่อและชมภาพผลงานได้ที่ https://www.sac.gallery/exhibitions/the-world-weve-made-exhibition-at-rosewood-bangkok/#artexhibitions #contemporaryart #mixedmedia #paintings #art #artwork #southeastasianart #sacgallery #thaiartists #AsianArt #visualart #subhashoktheartscentre #sacbangkok #pichaipongsasaovapark

Posted by S.A.C. Subhashok The Arts Centre on Monday, 17 June 2019

.

.

Exhibition tour by the artist

.

.

.


 

เกี่ยวกับศิลปิน

 

พิชัย พงศาเสาวภาคย์ เกิดที่กรุงเทพฯ เป็นศิลปินที่แสดงแนวคิดผ่านวิธีการอันหลากหลาย ทั้งจิตรกรรม ภาพถ่าย และสื่อผสม โดยมุ่งเน้นการสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อม พิชัยเป็นที่รู้จักและโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในการใช้ควันรถมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ เขาได้แสดงนิทรรศการเดี่ยว Looking and Seeing  กับทางศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ในปี 2560 ผลงานของพิชัยได้ถูกสะสมโดยสถาบันและนักสะสมต่างๆมากมาย อาทิ Luciano Benetton Foundation เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี รวมถึงการแสดงผลงานในงาน START Art Fair ณ แกลเลอรี่ระดับโลกอย่าง Saatchi Gallery เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี 2561