SAC Gallery | The World We've Made - exhibition at Rosewood Bangkok
7618
post-template-default,single,single-post,postid-7618,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

The World We’ve Made – exhibition at Rosewood Bangkok

The World We’ve Made – exhibition at Rosewood Bangkok

 

 


 

 

S.A.C. ร่วมกับ Rosewood Bangkok
ภูมิใจเสนอ

 

The World We’ve Made

 

นิทรรศการแสดงเดี่ยว โดย

พิชัย พงศาเสาวภาคย์

 

ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรม Rosewood Bangkok

 

The Mess We Make (No. 2), 2019, Carbon Residue from Pick-up Truck Exhaust on Canvas, 180 cm x 295 cm.

 

มลพิษในอากาศของประเทศไทยได้ถูกสะสมมาเป็นเวลานาน และมลพิษเหล่านี้ก็ยากที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่า ข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ถูกปกปิดซ่อนเร้นมาเป็นตลอด เรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ผมมีความคิดในการสร้างผลงานศิลปะที่สะท้อนปัญหามลพิษในอากาศที่ผู้คนขาดการใส่ใจและเพิกเฉย

 

Exhaust Man, 2017, Steel, Fiber Glass, Carbon Emissions on Canvas, 130 cm x 140 cm x 320 cm.

 

ในปี พ.ศ. 2560 พิชัย พงศาเสาวภาคย์ได้สร้างผลงานศิลปะในชื่อชุด Poison Flower และ Exhaust Man เขาได้แสดงให้ผู้คนได้เห็นความจริงของอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษ โดยการใช้ผ้าใบเขียนภาพหุ้มจับมลพิษที่มาจากท่อไอเสียของยานพาหนะชนิดต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดร่องรอย รูปร่าง รูปทรงเป็นดอกไม้โดยที่ไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยวิธีทางจิตรกรรม ส่วนยานพาหนะที่ใช้ในการสร้างผลงานชุดนี้ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ รถกระบะ รถยนต์ รถตู้ รถสิบล้อ หรือแม้แต่รถที่ชาวบ้านใช้ในการทำนาข้าวซึ่งเป็นเกษตรกรรมหลักของประเทศไทย เช่นรถไถนา รถสีข้าว เป็นต้น ในผลงานชุดนี้ศิลปินมีความตั้งใจว่าให้ผู้คนได้เห็นและได้ตระหนักว่ามลพิษในอากาศนั้นมีอยู่จริง

 

WhyDidyouGoAway?(Diptych), 2018, Carbon and water base on canvas, 148×110 cm / PC

 

ในปีพ.ศ. 2561 พิชัยได้พูดถึงปัญหามลพิษทางอากาศในมุมที่กว้างขึ้น โดยหยิบยกประเด็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น เชื่อมโยงไปถึงปัญหามลพิษที่มีส่วนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและกำลังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเมืองและผู้คน เช่นเรื่องการละลายของภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกซึ่งทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ระบบนิเวศน์เสียหาย ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองอย่างไร้การควบคุม เมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษในชั้นบรรยากาศ ทำให้ภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อทุกๆประเทศทั่วโลก

 

 

Why Did You Go Away? (Circle), 2018, Carbon and Water Base on Canvas,  148 cm x 148 cm

 

 

Macro, 2018, Carbon and water base on canvas 148 cm x 110 cm

 

ผลงานศิลปะในชุดนี้ เขาได้สร้างเป็นผลงานชุด Why did you go away? และ Macro and Micro ที่พูดถึงประเทศที่ลงนาม “ความตกลงปารีส” ซึ่งเป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ก็มีประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่ถอนตัวออกจาก “ความตกลงปารีส” นี้ ดังนั้นการแก้ปัญหามลพิษต้องเริ่มจากตัวบุคคลแต่ละคนจนกระทั่งถึงระดับรัฐของประเทศที่ต้องตระหนักและต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อชนรุ่นหลัง

 

 

The Mess We Make (No.4), 2019, Carbon Exhaust Residue on Face Masks, 108 cm x 228 cm

 

ในปีพ.ศ.2562นี้ ศิลปินพิชัยได้ตอกย้ำเจตนารมณ์อีกครั้งในการสร้างงานจากภาวะควันพิษ โดยหยิบยกประเด็น PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน ทำให้หมอกควันพิษปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้เห็นการขาดการจัดการกับปัญหามลพิษที่เป็นระบบและเร่งด่วน ทำให้ปัญหาค่ามลพิษในอากาศพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ผลงานศิลปะในชุดนี้ พิชัยได้สร้างเป็นผลงานชุด The Mess We Make ที่พูดถึงความไร้ระเบียบ ไร้การจัดการที่ดี ข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้าและไม่ชัดเจน ทำให้ประชาชนไม่ทราบแน่ชัดว่าในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่มีค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานและเป็นอันตรายถึงขั้นใด ต้องใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันมลพิษชนิดใดและเมื่อใด

 


 

เกี่ยวกับศิลปิน

 

พิชัย พงศาเสาวภาคย์ เกิดที่กรุงเทพฯ เป็นศิลปินที่แสดงแนวคิดผ่านวิธีการอันหลากหลาย ทั้งจิตรกรรม ภาพถ่าย และสื่อผสม โดยมุ่งเน้นการสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อม พิชัยเป็นที่รู้จักและโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในการใช้ควันรถมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ เขาได้แสดงนิทรรศการเดี่ยว Looking and Seeing  กับทางศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ในปี 2560 ผลงานของพิชัยได้ถูกสะสมโดยสถาบันและนักสะสมต่างๆมากมาย อาทิ Luciano Benetton Foundation เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี รวมถึงการแสดงผลงานในงาน START Art Fair ณ แกลเลอรี่ระดับโลกอย่าง Saatchi Gallery เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี 2561